Interesting reads

How Spotify builds Products

By februari 2, 2014 No Comments

Think it
Scrum goeroe Henrik Kniberg legt uit hoe Spotify zijn software ontwikkelt. Think it, build it, ship it, tweak it.
Een combinatie van Scrum en Lean Startup. Interesting Read. How Spotify Builds Products

Leave a Reply