Alle soorten en maten Product Managers

Dan zit je op een verjaardag en moet je voor de zoveelste keer uitleggen wat het verschil is tussen een product owner en een product manager.

Ik heb gemerkt dat iedere organisatie voor beide rollen een andere definitie hanteert. Ook de literatuur is er niet heel eenduidig over.
In mijn ogen is een Product Manager degene die de strategie en visie van een product beheert. Hij/zij zet de stip aan de horizon. Een Product Owner is degene die deze strategie behapbaar en inzichtelijk maakt voor het development team. Dit doet hij/zij door de backlog te beheren, epics en user stories te schrijven, feedback van stakeholders te verzamelen en op day-to-day basis met het development team aan het werk is. Een Product owner is onderdeel van het scrum team, de product manager niet.

Zowel Roman Pichler als Mind The Product hebben er goede artikelen over geschreven.